19/02/2022
bim bim poca
53,000
02/03/2022
thịt kho
2,000,000
16/03/2022
Tôm hấp
4,900,000
14/12/2022
Bánh Cosy các loại (24)
360,000
10/04/2023
Mua đợt 1
192,500
10/04/2023
MILANO
435,000